20N06 FQP20N06 N MOSFET 20A 60V GDS

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: 20N06 FQP20N06 N MOSFET 20A 60V GDS;

Mã: FQP20N06_TO220_F;

Hãng sx: F;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: 20N06 FQP20N06 N MOSFET 20A 60V GDS;  Mã: FQP20N06_TO220_F;  Hãng sx: F;  Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: 20N06 FQP20N06 N MOSFET 20A 60V GDS;
Mã: FQP20N06_TO220_F;
Hãng sx: F;
Kiểu chân: cắm TO-220

Tags: , ,