2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW;

Mã: 2N6027;

Kiểu chân: TO-92;

Hàng tương đương: 2N6028;

Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW;  Mã: 2N6027;  Kiểu chân: TO-92;  Hàng tương đương: 2N6028;  Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW;
Mã: 2N6027;
Kiểu chân: TO-92;
Hàng tương đương: 2N6028;
Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG