2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 22,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm

Mã kho: 2SC3998_688;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;  Mã: 2SC3998;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm   Mã kho: 2SC3998_688;  Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;
Mã: 2SC3998;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm
Mã kho: 2SC3998_688;
Phân nhóm: NPN Transistor

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG