Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM)

Giá: 10.500 VNĐ/1con

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM);

Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư Amply;

Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM); Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư Amply; Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM);
Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD;
Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư Amply;
Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG