30N06 FQP30N06L N MOSFET 32A 600V GDS

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: 30N06 FQP30N06L N MOSFET 32A 600V GDS;

Mã: FQP30N06L_TO220_F;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: 30N06 FQP30N06L N MOSFET 32A 600V GDS;  Mã: FQP30N06L_TO220_F;  Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: 30N06 FQP30N06L N MOSFET 32A 600V GDS;
Mã: FQP30N06L_TO220_F;
Kiểu chân: cắm TO-220;

Tags: , ,