3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;

Mã: 3AR2280JZ;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: inifineon;

dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;  Mã: 3AR2280JZ;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: inifineon;  dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;
Mã: 3AR2280JZ;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: inifineon;
dùng cho: vật tư bếp từ

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG