Thước kẹp nhựa SELLERY 150mm

Giá: 89.500 VNĐ

Tên hàng: Thước kẹp nhựa SELLERY 150mm;

Mã: 54-808;

Hãng SX: SELLERY;

Dùng cho: Vật tư dụng cụ – Tools

Tên hàng: Thước kẹp nhựa SELLERY 150mm;  Mã: 54-808;  Hãng SX: SELLERY;  Dùng cho: Vật tư dụng cụ - Tools

Tên hàng: Thước kẹp nhựa SELLERY 150mm;
Mã: 54-808;
Hãng SX: SELLERY;
Dùng cho: Vật tư dụng cụ – Tools

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG