75176 75176B SN75176BDR IC Giao Tiếp, Truyền thông

Giá: 3.000 VNĐ

Tên: 75176 75176B SN75176BDR IC Giao Tiếp, Truyền thông;

Mã: 75176B

kiểu chân: dán SOP-8

75176b

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG