6ED003L06-F SOP28 IC ?i?u khi?n

6ED003L06-F SOP28 IC ?i?u khi?n
Mã: 6ED003L06-F
Ki?u chân: dán 28 chân SOP-28

39000

 

 

LÊN ĐẦU TRANG