A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng:A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall;

Mã: A3144;

Kiểu chân: cắm TO-92U;

Tên hàng:A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall;  Mã: A3144;  Kiểu chân: cắm TO-92U;

Tên hàng:A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall;
Mã: A3144;
Kiểu chân: cắm TO-92U;

 

 

Tags: , , , ,