Author Archive

MR-J2S-70A 5J92 AC SERVO DRIVER Mitsubishi 750W (TM)

Posted on: Tháng Bảy 23rd, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

MR-J2S-70A 5J92 AC SERVO DRIVER Mitsubishi 750W (TM)

Mã: MR-J2S-70A

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

 

MHMD082G1U 552N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Posted on: Tháng Bảy 23rd, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

MHMD082G1U 552N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Mã : MHMD082G1U

Thương hiệu: Panasonic

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMPH-02AAA21 0008 AC SERVO MOTOR YASKAWA 200W (TM)

Posted on: Tháng Bảy 23rd, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

SGMPH-02AAA21 0008 AC SERVO MOTOR YASKAWA 200W (TM)

Mã : SGMPH-02AAA21

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGDP-02AP 0117 AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.2kW (TM)

Posted on: Tháng Bảy 23rd, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

SGDP-02AP 0117 AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.2kW (TM)

Mã: SGDP-02AP

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Sửa Biến tần ABB 0.12kW Model: ACS141-K18-1 Serial: 0072

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa Biến tần ABB 0.12kW Model: ACS141-K18-1 Serial: 0072

Sửa chữa Biến tần ABB 0.12kW

Model: ACS141-K18-1 Serial: 0072

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa Biến tần Delta 3.7KW Model : VFD037B43A Serial: 1480

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa Biến tần Delta 3.7KW Model : VFD037B43A Serial: 1480

Sửa chữa Biến tần Delta 3.7KW

Model : VFD037B43A Serial: 1480

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4463

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4463

Sửa chữa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122

Model: SSG CCS1- Serial: 4463

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4464

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4464

Sửa chữa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122

Model: SSG CCS1- Serial: 4464

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER Panasonic 750W Model: MCDDT3520 Serial: 177N

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER Panasonic 750W Model: MCDDT3520 Serial: 177N

Sửa chữa AC SERVO DRIVER Panasonic 750W

Model: MCDDT3520 Serial: 177N

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER Shihlin 400W Model: SDH-040A2A Serial: 0534

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER Shihlin 400W Model: SDH-040A2A Serial: 0534

Sửa chữa AC SERVO DRIVER Shihlin 400W

Model: SDH-040A2A Serial: 0534

 

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

Sửa Biến tần MITSUBISHI 0.4kW Model: FR-E740-0.4K Serial: 5162

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa Biến tần MITSUBISHI 0.4kW Model: FR-E740-0.4K Serial: 5162

Sửa chữa Biến tần MITSUBISHI 0.4kW

Model: FR-E740-0.4K Serial: 5162

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 750W Model: TSDA-20B Serial: 1143

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 750W Model: TSDA-20B Serial: 1143

Sửa chữa AC SERVO DRIVER TECO 750W

Model: TSDA-20B Serial: 1143

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 750W Model: TSDA-20B Serial: 0737

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 750W Model: TSDA-20B Serial: 0737

Sửa chữa AC SERVO DRIVER TECO 750W

Model: TSDA-20B Serial: 0737

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com​​

https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 1kW Model: SGD7S-7R6A00B202 Serial: 0145

Posted on: Tháng Bảy 17th, 2021 by Lại Ngọc Nhi No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 1kW Model: SGD7S-7R6A00B202 Serial: 0145

Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA 1kW

Model: SGD7S-7R6A00B202 Serial: 0145

 

 

ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155

http://SuaSieuNhanh.com

​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​

https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​

Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999

http://VatTuDienTu.vn​​

https://www.facebook.com/vattudientu….

https://www.facebook.com/congtybactien

LÊN ĐẦU TRANG