Author Archive

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW 140919

Posted on: Tháng Ba 26th, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW
Lỗi màn hình không hiển thị, chập chết nguồn

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần FULING DZB200M001.5L2DK 140919

Posted on: Tháng Ba 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa biến tần tại Bắc Ninh
Sửa biến tần FULING DZB200M001.5L2DK
Lỗi chập nguồn, nổ công suất

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa biến tần FULING DZB200M001.5L2DK

Sửa biến tần FULING DZB200M001.5L2DK

Sửa máy bắn sợi SUPPER ELP X2 HD 140925

Posted on: Tháng Ba 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa máy bắn sợi tại Vĩnh Phúc
Sửa máy bắn sợi SUPPER ELP X2 HD
Lỗi không bắn sợi, đèn đầu bắn nhấp nháy báo lỗi

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa máy bắn sợi SUPPER ELP X2 HD

Sửa máy bắn sợi SUPPER ELP X2 HD

Sửa máy bắn sợi SUPPER ELP X2 HD

Sửa máy bắn sợi SUPPER ELP X2 HD

Sửa biến tần Parker 690

Posted on: Tháng Ba 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa biến tần tại Nam Định
Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias
Lỗi không chạy động cơ, báo lỗi TRIPPED DESAT (OVER I)

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives.  Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator.  Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives.
Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator.
Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives.  Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator.  Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives.  Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator.  Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4, 140927

Posted on: Tháng Ba 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4, SERIAL.NO:07DC4106, RATING: 3PH 60Hz 440V 206KW
Lỗi không chạy động cơ máy đùn, đèn báo lỗi OH

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa mạch cân nạp ga tự động 140928

Posted on: Tháng Ba 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa mạch cân nạp ga tự động
Lỗi hiển thị sai cân, cân sai

Sửa mạch cân nạp ga tự động

Sửa mạch cân nạp ga tự động

Sửa mạch cân nạp ga tự động

Sửa mạch cân nạp ga tự động

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL 140930

Posted on: Tháng Ba 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa điện tử công nghiệp tại Nam Định
Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL
Lỗi không hiển thị màn hình

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL

Sửa tay điều khiển, tay lập trình máy bắn sợi TOJ HTC 54R00315 TERMINALINO HTC SELF S.ELF HTC HAND TERMIAL

Sửa biến tần TOSHIBA VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW 141006

Posted on: Tháng Ba 20th, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa biến tần TOSHIBA VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW 141006
Lỗi bật máy lúc thì báo CO1 lúc thì báo OP
Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh
Sửa biến tần tại Hà Nội
Sửa biến tần TOSHIBA VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW (TOSHIBA TRANSISTOR INVERTER VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW)

Sửa máy giặt SAMSUNG 140919

Posted on: Tháng Một 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa máy giặt tại chung cư Kim văn Kim lũ
Sửa máy giặt SAMSUNG
Lỗi có hiển thị, ấn Start nhưng chỉ hiển thị thời gian giặt, không chạy

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa SCR VOLTAGE REGULATOR ZKD-F ZKD-1S H.YINSTRUMENT, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ lò sấy 140919

Posted on: Tháng Một 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa SCR VOLTAGE REGULATOR ZKD-F ZKD-1S H.YINSTRUMENT, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ lò sấy
Lỗi không điều chỉnh được điện áp, không điều chỉnh được nhiệt độ, không tăng, không giảm được nhiệt độ

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa SCR VOLTAGE REGULATOR ZKD-F ZKD-1S H.YINSTRUMENT, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ lò sấy

Sửa SCR VOLTAGE REGULATOR ZKD-F ZKD-1S H.YINSTRUMENT, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ lò sấy

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4 140927

Posted on: Tháng Một 21st, 2015 by nguyentrungcuong No Comments

Sửa lò vi sóng tại chưng cư kim văn kim lũ
Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4
Lỗi chạy một lúc rồi tự ngắt

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

LÊN ĐẦU TRANG