Author Archive

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị

Posted on: Tháng Chín 3rd, 2020 by suachua_admin No Comments
Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO
Model:

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thị

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO
Model: TSTK20C-Y Serial: 9139
Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thị

Serial: 9139
Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thị

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO
Model: TSTK20C-Y Serial: 9139
Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thịhttps://youtu.be/iq3Kj7q2lvw

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
https://www.youtube.com/c/SuaSieuNhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Posted on: Tháng Một 16th, 2020 by suachua_admin 2 Comments

Sửa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Sửa chữa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK
Model: SGD7S-200A00A002 Serial: 0038
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

Sửa AC SERVOPACK YASAWA 200V SGDS-15A01ARY501 0020 Lỗi 30

Posted on: Tháng Mười Hai 30th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVOPACK YASAWA 200V SGDS-15A01ARY501 0020 Lỗi 30

Sửa chữa AC SERVOPACK YASAWA 200V

Model: SGDS-15A01ARY501 Serial: 0020

Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi 30

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

 

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

Posted on: Tháng Mười Hai 30th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW ( SINANO)
Model: TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) Serial: 0013
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL-11 Error-counter overflow chạy 1 lúc là sai kích thước rồi báo lỗi

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

 

 

 

 

 

 

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

Posted on: Tháng Mười Hai 11th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0
Sửa chữa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW
Model: MDDLN55SE
Serial: 1432
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Err.13.0

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

 

 

 

 

Sửa Màn hình cảm ứng Siemens Smart 700 IE Model: 6AV6648-0BC11-3AX0 2520 Lỗi cảm ứng không bấm được

Posted on: Tháng Mười Một 26th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa Màn hình cảm ứng Siemens Smart 700 IE Model: 6AV6648-0BC11-3AX0 2520 Lỗi cảm ứng không bấm được
Sửa chữa Màn hình cảm ứng Siemens Smart 700 IE
Model: 6AV6648-0BC11-3AX0 Serial: 2520
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi cảm ứng không bấm được

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

Posted on: Tháng Mười Một 26th, 2019 by suachua_admin No Comments

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn
SỬA CHỮA BIẾN TẦN FULING 5.5KW
Model: DZB300B005.5L4CM Serial: 2376
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi hiển thị nhảy loạn

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

 

 

 

 

 

 

Sửa Biến tần LS 15kW SV150iG5A-4 Serial: 0259 lỗi mất nguồn, chập nổ công suất

Posted on: Tháng Mười Một 21st, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa Biến tần LS 15kW SV150iG5A-4 Serial: 0259 lỗi mất nguồn, chập nổ công suất
Sửa Chữa Biến tần LS 15kW
Model: SV150iG5A-4 Serial: 0259
Mô tả hư hỏng ban đầu: lỗi mất nguồn, chập nổ công suất

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Biến tần LS 15kW Model: SV150iG5A-4 Serial: 0259

Biến tần LS 15kW
Model: SV150iG5A-4 Serial: 0259

Biến tần LS 15kW Model: SV150iG5A-4 Serial: 0259

Biến tần LS 15kW
Model: SV150iG5A-4 Serial: 0259

 

 

 

 

 

 

Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial:4130 Lỗi nguồn

Posted on: Tháng Mười 2nd, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial:4130 Lỗi nguồn
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO
Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial: 4130
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial:4130 Lỗi nguồn
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO
Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial: 4130
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial:4130 Lỗi nguồn
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens TP177 MICRO
Model: 6AV6640-0CA11-0AX1 Serial: 4130
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn

 

 

 

 

 

 

 

Sửa AC SERVO DRIVER UNIT GSK Model: GS2025T-NPT Serial: 9B25 Lỗi không hiển thị

Posted on: Tháng Chín 24th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER UNIT GSK Model: GS2025T-NPT Serial: 9B25 Lỗi không hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER UNIT GSK
Model: GS2025T-NPT Serial: 9B25
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi không hiển thị

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

 

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: 0061 Lỗi nguồn chạy thì bị rest set

Posted on: Tháng Tám 1st, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061 Lỗi nguồn chạy thì bị rest set
Sửa chữa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW
Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn chạy thì bị rest set

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0687 Lỗi nguồn

Posted on: Tháng Tám 1st, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0687 Lỗi nguồn

Sửa chữa Ac Servo Driver RS OEMax 200W
Model: CSD5_02BX1 Serial: 0687
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn

Posted on: Tháng Tám 1st, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn

Sửa chữa Ac Servo Driver RS OEMax 200W
Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

 

 

 

 

 

 

 

Sửa Biến Tần Fuji 0.4KW Model: FRN0.4C1S-7A Serial: 258L Lỗi không điều chỉnh được tốc độ

Posted on: Tháng Bảy 29th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa Biến Tần Fuji 0.4KW Model: FRN0.4C1S-7A Serial: 258L Lỗi không điều chỉnh được tốc độ

Sửa chữa Biến Tần Fuji 0.4KW
Model: FRN0.4C1S-7A Serial: 258L

Lỗi không điều chỉnh được tốc độ
Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa Biến Tần Fuji 0.4KW Model: FRN0.4C1S-7A Serial: 258L Lỗi không điều chỉnh được tốc độ

Sửa Biến Tần Fuji 0.4KW Model: FRN0.4C1S-7A Serial: 258L Lỗi không điều chỉnh được tốc độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊN ĐẦU TRANG