Author Archive

Sửa SERVO DRIVER Akribis 740VA Model: ASD240-0309E2J3 Serial: 0628 Lỗi màn hình chớp nháy

Posted on: Tháng Chín 4th, 2021 by suachua_admin No Comments

Sửa SERVO DRIVER Akribis 740VA Model: ASD240-0309E2J3 Serial: 0628 Lỗi màn hình chớp nháy

Sửa chữa SERVO DRIVER Akribis 740VA

Model: ASD240-0309E2J3 Serial: 0628

Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi màn hình chớp nháy

ASD240-0418S1J1, ACM1-L30-J-NH-3.0, ADR135-A115-S, ASD240-0309S1J1, ADR110-A98-S,

Sửa SERVO DRIVER Akribis 740VA Model: ASD240-0309E2J3 Serial: 0628 Lỗi màn hình chớp nháy

Sửa SERVO DRIVER Akribis 740VA Model: ASD240-0309E2J3 Serial: 0628 Lỗi màn hình chớp nháy

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa SERVO DRIVER YASKAWA 100W SIGMA V SGDV-R90A11A 0001 Lỗi A.7Ab Built-in Fan in SERVOPACK Stopped

Posted on: Tháng Chín 4th, 2021 by suachua_admin No Comments

Sửa SERVO DRIVER YASKAWA 100W SIGMA V SGDV-R90A11A 0001 Lỗi A.7Ab Built-in Fan in SERVOPACK Stopped

Sửa chữa SERVO DRIVER YASKAWA 100W SIGMA V

Model: SGDV-R90A11A Serial: 0001

Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi A.7Ab Built-in Fan in SERVOPACK Stopped

SGDV-R90A11A

Sửa SERVO DRIVER YASKAWA 100W SIGMA V SGDV-R90A11A 0001 Lỗi A.7Ab Built-in Fan in SERVOPACK Stopped

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử: Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Posted on: Tháng Tám 20th, 2021 by suachua_admin No Comments

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Mã: MS3106B32-17S

Kiểu chân: lỗ cái thẳng

Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

Hàng tham khảo: GIẮC NGUỒN SERVO MITSUBISHI MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNS3, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin Mã: MS3106B32-17S Kiểu chân: lỗ cái thẳng Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa Hàng tham khảo: GIẮC NGUỒN SERVO MITSUBISHI MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNS3, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin
Mã: MS3106B32-17S
Kiểu chân: lỗ cái thẳng
Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa
Hàng tham khảo: GIẮC NGUỒN SERVO MITSUBISHI MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNS3, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5

 

 

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Posted on: Tháng Tám 20th, 2021 by suachua_admin No Comments

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Mã: MS3108B32-17S

Kiểu chân: lỗ cái cong

Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

Hàng tham khảo: GIẮC NGUỒN SERVO MITSUBISHI MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNS3, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin Mã: MS3108B32-17S Kiểu chân: lỗ cái cong Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin
Mã: MS3108B32-17S
Kiểu chân: lỗ cái cong
Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin

Posted on: Tháng Tám 20th, 2021 by suachua_admin No Comments

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin

Mã: MS3108A22-23S

Kiểu chân: lỗ cái cong

Hàng tương đương: CE05-2A22-23PD-B, 22-23, MS3106A22-23S, MS3106A 22-23S, MR-PWCNS1

Dùng cho: Vật tư servo, Mitsubishi HC-SFS52, HC-SFS102, HC-SFS152; HC-RFS103, HC-RFS153, HC-RFS203, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin Mã: MS3108A22-23S Kiểu chân: lỗ cái cong Hàng tương đương: CE05-2A22-23PD-B, 22-23, MS3106A22-23S, MS3106A 22-23S, MR-PWCNS1 Dùng cho: Vật tư servo, Mitsubishi HC-SFS52, HC-SFS102, HC-SFS152; HC-RFS103, HC-RFS153, HC-RFS203, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin
Mã: MS3108A22-23S
Kiểu chân: lỗ cái cong
Hàng tương đương: CE05-2A22-23PD-B, 22-23, MS3106A22-23S, MS3106A 22-23S, MR-PWCNS1
Dùng cho: Vật tư servo, Mitsubishi HC-SFS52, HC-SFS102, HC-SFS152; HC-RFS103, HC-RFS153, HC-RFS203, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin

Posted on: Tháng Tám 20th, 2021 by suachua_admin No Comments

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin
Mã: MS3108B24-10S
Kiểu chân: lỗ cái cong
Hàng tương đương: 3106A-24-10S, 24-10S, MS3106B24-10S, MR-PWCNS2
​Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi HC-SFS202, HC-SFS352, HC-SFS502; HC-RFS353, HC-RFS503, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin Mã: MS3108B24-10S Kiểu chân: lỗ cái cong Hàng tương đương: 3106A-24-10S, 24-10S, MS3106B24-10S, MR-PWCNS2 ​Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi HC-SFS202, HC-SFS352, HC-SFS502; HC-RFS353, HC-RFS503, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin
Mã: MS3108B24-10S
Kiểu chân: lỗ cái cong
Hàng tương đương: 3106A-24-10S, 24-10S, MS3106B24-10S, MR-PWCNS2
​Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi HC-SFS202, HC-SFS352, HC-SFS502; HC-RFS353, HC-RFS503, DELTA, Yaskawa

TPS54226RGTR TPS54226RGT 54226 QFN16 IC nguồn, 2-A Synchronous Step-Down

Posted on: Tháng Tám 5th, 2021 by suachua_admin No Comments

​TPS54226RGTR TPS54226RGT 54226 QFN16 IC nguồn, 2-A Synchronous Step-Down
Mã: TPS54226RGTR
Kiểu chân: 16 chân vuông QFN-16

​TPS54226RGTR TPS54226RGT 54226 QFN16 IC nguồn, 2-A Synchronous Step-Down
Mã: TPS54226RGTR
Kiểu chân: 16 chân vuông QFN-16

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị

Posted on: Tháng Chín 3rd, 2020 by suachua_admin No Comments
Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO
Model:

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thị

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO
Model: TSTK20C-Y Serial: 9139
Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thị

Serial: 9139
Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thị

Sửa SERVO DRIVER 750W TECO Model: TSTK20C-Y Serial: 9139 Mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER 750W TECO
Model: TSTK20C-Y Serial: 9139
Mô tả tình trạng ban đầu: Mất hiển thịhttps://youtu.be/iq3Kj7q2lvw

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
https://www.youtube.com/c/SuaSieuNhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Posted on: Tháng Một 16th, 2020 by suachua_admin 2 Comments

Sửa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Sửa chữa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK
Model: SGD7S-200A00A002 Serial: 0038
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

Sửa AC SERVOPACK YASAWA 200V SGDS-15A01ARY501 0020 Lỗi 30

Posted on: Tháng Mười Hai 30th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVOPACK YASAWA 200V SGDS-15A01ARY501 0020 Lỗi 30

Sửa chữa AC SERVOPACK YASAWA 200V

Model: SGDS-15A01ARY501 Serial: 0020

Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi 30

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

 

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

Posted on: Tháng Mười Hai 30th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW ( SINANO)
Model: TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) Serial: 0013
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL-11 Error-counter overflow chạy 1 lúc là sai kích thước rồi báo lỗi

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

 

 

 

 

 

 

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

Posted on: Tháng Mười Hai 11th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0
Sửa chữa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW
Model: MDDLN55SE
Serial: 1432
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Err.13.0

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

 

 

 

 

Sửa Màn hình cảm ứng Siemens Smart 700 IE Model: 6AV6648-0BC11-3AX0 2520 Lỗi cảm ứng không bấm được

Posted on: Tháng Mười Một 26th, 2019 by suachua_admin No Comments

Sửa Màn hình cảm ứng Siemens Smart 700 IE Model: 6AV6648-0BC11-3AX0 2520 Lỗi cảm ứng không bấm được
Sửa chữa Màn hình cảm ứng Siemens Smart 700 IE
Model: 6AV6648-0BC11-3AX0 Serial: 2520
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi cảm ứng không bấm được

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

 

 

 

 

 

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

Posted on: Tháng Mười Một 26th, 2019 by suachua_admin No Comments

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn
SỬA CHỮA BIẾN TẦN FULING 5.5KW
Model: DZB300B005.5L4CM Serial: 2376
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi hiển thị nhảy loạn

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

SỬA BIẾN TẦN FULING 5.5KW Model: DZB300B005.5L4CM 2376 Lỗi hiển thị nhảy loạn

 

 

 

 

 

 

LÊN ĐẦU TRANG