Author Archive

STK465 IC Amply, khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP

Posted on: Tháng Ba 1st, 2021 by test.bactien No Comments

Tên: STK465 IC Amply, khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP

Mã: STK465

Kiểu chân: cắm đứng 16 chân

Thương hiệu: SANYO

Xuất xứ: STK466 STK467

Keywords: STK 465 STK-465 IC audio

LÊN ĐẦU TRANG