Author Archive

Sơn Nano Bảo Vệ Mạch CRC70, Chống Bụi, Chống Ẩm;

Posted on: Tháng Năm 7th, 2017 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Sơn Nano Bảo Vệ Mạch CRC70, Chống Bụi, Chống Ẩm;

Mã: CRC70-2043

Dùng cho: Vật tư dụng cụ – Tools;

Tag: Dung dịch bảo vệ mạch, dung dịch chống ẩm mạch điện tử, keo bảo vệ mạch điện tử, sơn bảo vệ mạch điện tử, chất bảo vệ mạch điện tử, sơn chống ẩm mạch in, sơn chống ẩm mạch điện tử

CRC70 2043

Thạch anh 10MHz HC-49SMD

Posted on: Tháng Mười 20th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 10MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_10MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_10mhz

Thạch anh 27MHz HC-49SMD

Posted on: Tháng Mười 20th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 27MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_27MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_27mhz

Thạch anh 8MHz HC-49SMD

Posted on: Tháng Mười 20th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 8MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_8MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_8mhz

Thạch anh 11.0592MHz HC-49SMD

Posted on: Tháng Mười 20th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 11.0592MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_11.0592MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_11-0592mhz

Thạch anh 4MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 20th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 4MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_4MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_4mhz

 

Thạch anh 10MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 10MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_10MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_10mhz

Thạch anh 7.3728MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 7.3728MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_7.3728MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_7-3728mhz

 

 

 

Thạch anh 16MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 16MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_16MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_16mhz

Thạch anh 25MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 25MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_25MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_25mhz

 

Thạch anh 8MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 8MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_8MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_8mhz

 

 

Thạch anh 4.9152MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 4.9152MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_4.9152MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_4-9152mhz

Thạch anh 11.0592MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 11.0592MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_11.0592MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_11-0592mhz

 

Thạch anh 27MHz HC-49S

Posted on: Tháng Mười 15th, 2016 by Trần Thị Hà Phương No Comments

Tên: Thạch anh 27MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_27MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_27mhz

 

LÊN ĐẦU TRANG