B772 2SB772 P Transistor 3A 30V

B772 2SB772 P Transistor 3A 30V
Mã: 2SB772
Ki?u chân: c?m TO-126

1000

 

 

LÊN ĐẦU TRANG