Bản Đồ Đường Đi

STK465 IC Amply, khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP

Liên hệ

Tên: STK465 IC Amply, khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP Mã: STK465 Kiểu chân: cắm đứng 16 chân Thương hiệu: SANYO Xuất xứ: STK466 STK467 Keywords: STK 465 STK-465 IC audio

LÊN ĐẦU TRANG