Tụ cao áp 471K 2KV 2KV471 470pF 2000V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 471K 2KV 2KV471 470pF 2000V;

Mã: CAP2KV471K

Tên hàng: Tụ cao áp 471K 2KV 2KV471 470pF 2000V;  Mã: CAP2KV471K

Tên hàng: Tụ cao áp 471K 2KV 2KV471 470pF 2000V;
Mã: CAP2KV471K

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG