Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF;  Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF;
Mã: CAPP-10uF35V

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG