Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm; Mã: CAPP-1uF50V

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm;

Mã: CAPP-1uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm;  Mã: CAPP-1uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm;
Mã: CAPP-1uF50V

 

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG