Tụ hóa 2.2uF 50V 4x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 2.2uF 50V 4x7mm;

Mã: CAPP-2.2uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 2.2uF 50V 4x7mm;  Mã: CAPP-2.2uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 2.2uF 50V 4x7mm;
Mã: CAPP-2.2uF50V

Tags: