CD4060BE CD4060 IC Số

Giấ: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4060BE CD4060 IC Số;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Mã: CD4060BE

Tên hàng: CD4060BE CD4060 IC Số;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TI;  Mã: CD4060BE

Tên hàng: CD4060BE CD4060 IC Số;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TI;
Mã: CD4060BETên hàng: CD4060BE CD4060 IC Số;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TI;
Mã: CD4060BE

Tags: , , ,