CD4541BE IC số

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4541BE IC số;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Mã: CD4541BE;

Hãng sx: TI

Tên hàng: CD4541BE IC số;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Mã: CD4541BE;  Hãng sx: TI

Tên hàng: CD4541BE IC số;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Mã: CD4541BE;
Hãng sx: TI

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG