DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-24P_S;

Hàng tương đương: IDE 24

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-24P_S;  Hàng tương đương: IDE 24

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-24P_S;
Hàng tương đương: IDE 24

Tags: , ,