Dịch vụ

SỬA: AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200WModel: MR-J2S-20A Serial: 2063

SỬA: AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200WModel: MR-J2S-20A Serial: 2063 SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W Model: MR-J2S-20A Serial: 2063 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ Bán Buôn […]

SỬA: AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200WModel: MR-J2S-20A Serial: 2063 MTTT ban đầu: Mua hàng chưa test

SỬA: AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200WModel: MR-J2S-20A Serial: 2063 MTTT ban đầu: Mua hàng chưa test SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W Model: MR-J2S-20A Serial: 2063 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 […]

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 9-125

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 9-125 SỬA CHỮA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMAH-01AAA21 Serial: 9-125 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ Bán Buôn […]

SỬA: AC SERVO DRIVER OEMax 400W Model:CSD3_04BX2 Serial: 0140 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

SỬA: AC SERVO DRIVER OEMax 400W Model:CSD3_04BX2 Serial: 0140 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER OEMax 400W Model:CSD3_04BX2 Serial: 0140 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA: AC SERVO DRIVER Yakawa 0.2kW Model:SGDM-04AC-SD2B Serial: 0004 MTT trạng ban đầu: Lỗi nguồn

SỬA: AC SERVO DRIVER Yakawa 0.2kW Model:SGDM-04AC-SD2B Serial: 0004 MTT trạng ban đầu: Lỗi nguồn SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER Yakawa 0.2kW Model:SGDM-04AC-SD2B Serial: 0004 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0008

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0008 SỬA CHỮA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMAH-01AAA21 Serial: 0008 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ Bán Buôn […]

SỬA : AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0014

SỬA : AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0014 SỬA CHỮA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMAH-01AAA21 Serial: 0014 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ Bán […]

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0007

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0007 SỬA CHỮA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMAH-01AAA21 Serial: 0007 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ Bán Buôn […]

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0009

SỬA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100WModel: SGMAH-01AAA21 Serial: 0009 SỬA CHỮA: AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMAH-01AAA21 Serial: 0009 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ Bán Buôn […]

SỬA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kWModel: SGDP-01AP Serial: 0170

SỬA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kWModel: SGDP-01AP Serial: 0170 SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW Model: SGDP-01AP Serial: 0170 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: […]

SỬA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kWModel: SGDP-01AP Serial: 0045

SỬA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kWModel: SGDP-01AP Serial: 0045 SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW Model: SGDP-01AP Serial: 0045 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: […]

SỬA : AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kWModel: SGDP-01AP Serial: 0126

SỬA : AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kWModel: SGDP-01AP Serial: 0126 SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW Model: SGDP-01AP Serial: 0126 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: […]

SỬA: Vỉ mạch số 7 cho Tủ tôi cao tần thépModel: 14-177 Serial: 1453

SỬA: Vỉ mạch số 7 cho Tủ tôi cao tần thépModel: 14-177 Serial: 1453 SỬA CHỮA: Vỉ mạch số 7 cho Tủ tôi cao tần thép Model: 14-177 Serial: 1453 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Led số 02 không sáng khi nối R21 với + led Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động […]

SỬA:AC SERVO DRIVER YAKAWA 400W Model:SGDH-04AE-0Y Serial:0052 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

SỬA:AC SERVO DRIVER YAKAWA 400W Model:SGDH-04AE-0Y Serial:0052 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn SỬA CHỮA: AC SERVO DRIVER YAKAWA 400W Model: SGDH-04AE-0Y Serial: 0052 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch […]

LÊN ĐẦU TRANG