FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ;  Mã: FDPF18N50;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ;
Mã: FDPF18N50;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: cắm TO-220

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG