HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051 SOP16 IC số

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051 SOP16 IC số;

Mã: HEF4051BT;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: Philip;

Hàng tương đương: 74HC4051D, 74HC4051; P

hân nhóm: IC số;

Tên hàng: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051 SOP16 IC số;  Mã: HEF4051BT;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: Philip;  Hàng tương đương: 74HC4051D, 74HC4051; P  hân nhóm: IC số;

Tên hàng: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051 SOP16 IC số;
Mã: HEF4051BT;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: Philip;
Hàng tương đương: 74HC4051D, 74HC4051; P
hân nhóm: IC số;

Tags: , , , , ,