HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng; HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ;

Mã: HS0038B;

Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tên hàng; HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ;  Mã: HS0038B;  Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tên hàng; HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ;
Mã: HS0038B;
Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tags: ,