IR2113-2 IC DRIVER

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: IR2113-2 IC DRIVER;

Mã: IR2113-2_DIP-13;

Kiểu chân: DIP-13;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IR2113-2 IC DRIVER;  Mã: IR2113-2_DIP-13;  Kiểu chân: DIP-13;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IR2113-2 IC DRIVER;
Mã: IR2113-2_DIP-13;
Kiểu chân: DIP-13;
Hãng sx: IR;