IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM)

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);

Mã: IRFP460LC_OLD;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);  Mã: IRFP460LC_OLD;  Hãng sx: IR;  Kiểu chân: cắm TO-247;Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);  Mã: IRFP460LC_OLD;  Hãng sx: IR;  Kiểu chân: cắm TO-247;Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);  Mã: IRFP460LC_OLD;  Hãng sx: IR;  Kiểu chân: cắm TO-247;

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);
Mã: IRFP460LC_OLD;
Hãng sx: IR;
Kiểu chân: cắm TO-247;

Tags: , , ,