J1838 Mắt thu hồng ngoại 3 vỏ sắt

Giá: 3.500 VNĐ

Tên  hàng; J1838 Mắt thu hồng ngoại 3 vỏ sắt;

Mã: J1838;

Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tên  hàng; J1838 Mắt thu hồng ngoại 3 vỏ sắt;  Mã: J1838;  Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tên hàng; J1838 Mắt thu hồng ngoại 3 vỏ sắt;
Mã: J1838;
Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tags: ,