JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm;

Giá: 9,500 VNĐ

Tên hàng: JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm;

Mã: JZC-32F-005-HS3;

Thương hiệu: HF;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư điều hòa;

hàng tương đương: relay 5V HF32F-5V-HS;

Phân nhóm: Rơ le-Relay

Tên hàng: JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm;  Mã: JZC-32F-005-HS3;  Thương hiệu: HF;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư điều hòa;  hàng tương đương: relay 5V HF32F-5V-HS;  Phân nhóm: Rơ le-Relay

Tên hàng: JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm;
Mã: JZC-32F-005-HS3;
Thương hiệu: HF;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư điều hòa;
hàng tương đương: relay 5V HF32F-5V-HS;
Phân nhóm: Rơ le-Relay

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG