K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200

Giá:43.500 VNĐ

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V;

Mã: K40T120;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: Infineon;

Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V;  Mã: K40T120;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: Infineon;  Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V;
Mã: K40T120;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: Infineon;
Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tags: , , , ,