KE SMBJ5.0A P6SMB5.0A SMB DO-214AA Diode zener 5V 600W dán

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán;

Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán;  Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A;  Kiểu chân: dán DO-214AA;  Dùng cho: vật tư SERVO;  Phân nhóm: Zener P6

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán;
Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A;
Kiểu chân: dán DO-214AA;
Dùng cho: vật tư SERVO;
Phân nhóm: Zener P6

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG