L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control

Giá:25.500 VNĐ

Tên hàng: L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control;

Kiểu chân: cắm

Hãng sx: ST;

Mã hàng: L298N;

Tên hàng: L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control;  Kiểu chân: cắm  Hãng sx: ST;  Mã hàng: L298N;

Tên hàng: L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control;
Kiểu chân: cắm
Hãng sx: ST;
Mã hàng: L298N;

Tags: , , ,