L6599AD L6599D SOP16 IC nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: L6599AD L6599D SOP16 IC nguồn;

Mã: L6599D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Hàng tương đương: L6598AD, L6598D, L6599AD, L6599D

Tên hàng: L6599AD L6599D SOP16 IC nguồn;  Mã: L6599D;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: ST;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư màn hình;  Hàng tương đương: L6598AD, L6598D, L6599AD, L6599D

Tên hàng: L6599AD L6599D SOP16 IC nguồn;
Mã: L6599D;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: ST;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư màn hình;
Hàng tương đương: L6598AD, L6598D, L6599AD, L6599D

Tags: , , , ,