LED thu hồng ngoại 940NM phi 5mm

Giá: 700 VNĐ

Tên hàng: LED thu hồng ngoại 940NM phi 5mm;

Mã: LEDP5IRR-3V

Tên hàng: LED thu hồng ngoại 940NM phi 5mm;  Mã: LEDP5IRR-3V

Tên hàng: LED thu hồng ngoại 940NM phi 5mm;
Mã: LEDP5IRR-3V

Tags: ,