Diode

Tên hàng: ZMM5V1 1206 1/2W Diode zener 5.1V 0.5W

ZMM5V1 1206 1/2W Diode zener 5.1V 0.5W

Giá: 100 VNĐ

Tên hàng: ZMM5V1 1206 1/2W Diode zener 5.1V 0.5W

Tên hàng: ZMM3V3 1206 1/2W Diode zener 3.3V 0.5W

ZMM3V3 1206 1/2W Diode zener 3.3V 0.5W

Giá: 100 VND

Tên hàng: ZMM3V3 1206 1/2W Diode zener 3.3V 0.5W

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán; Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A; Kiểu chân: dán DO-214AA; Dùng cho: vật tư SERVO; Phân nhóm: Zener P6

KE SMBJ5.0A P6SMB5.0A SMB DO-214AA Diode zener 5V 600W dán

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán;

Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6

Tên hàng: SMBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode zener 200V 600W dán; Mã: SMBJ200A_P6KE200A ; Kiểu chân: dán DO-214AA; Dùng cho: vật tư SERVO; Phân nhóm: Zener P6KE

SMBJ200A-TR SMBJ200A MBJ 200A MBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode TVS ZENER 200V 600W, TVS UNIDIRECT 600W 200V SMB

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: SMBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode zener 200V 600W dán;

Mã: SMBJ200A_P6KE200A ;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6KE

Tên hàng: HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V; Kiểu chân: dán SMA DO-214AC; Mã: HER107_RS1M ; Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M; Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung

HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V;

Kiểu chân: dán SMA DO-214AC;

Mã: HER107_RS1M ;

Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M;

Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm; Mã: DF1508M; Kiểu chân: cắm vuông DIP-4; Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M; Phân nhóm: Diode cầu

DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: DF1508M DF1508 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 1.5A 800V chân cắm vuông 7.4x5mm;

Mã: DF1508M;

Kiểu chân: cắm vuông DIP-4;

Hàng tương đương: DF15001M, DF1505M, DF1510M;

Phân nhóm: Diode cầu

Tên hàng: ZMM15V 1206 1/2W Diode zener 15v 0.5w

ZMM15V 1206 1/2W Diode zener 15v 0.5w

Giá: 100 VNĐ

Tên hàng: ZMM15V 1206 1/2W Diode zener 15v 0.5w

Tên hàng: ZMM4V7 1206 1/2W Diode zener 4.7V 0.5W

ZMM4V7 1206 1/2W Diode zener 4.7V 0.5W

Giá: 100 VNĐ

Tên hàng: ZMM4V7 1206 1/2W Diode zener 4.7V 0.5W

Tên hàng: ZMM6V8 1206 1/2W Diode zener 6.8V 0.5W

ZMM6V8 1206 1/2W Diode zener 6.8V 0.5W

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: ZMM6V8 1206 1/2W Diode zener 6.8V 0.5W

Tên hàng: TVS P6KE150A DO15 Zener 150V 600W; Mã: P6KE150A; Kiểu chân: cắm DO-15; Phân nhóm: Diode->Zener P6KE

TVS P6KE150A DO15 Zener 150V 600W; Mã: P6KE150A; Kiểu chân: cắm DO-15; Phân nhóm: Diode->Zener P6KE

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: TVS P6KE150A DO15 Zener 150V 600W;

Mã: P6KE150A;

Kiểu chân: cắm DO-15;

Phân nhóm: Diode->Zener P6KE

Tên hàng: SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu); Mã: SK1/16; Kiểu chân: cắm; Hàng tương đương: SKA3/17, SKA3/13, SK1/16, SK3/16; Phân nhóm: Diode chỉnh lưu

SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu)

Giá: 75.500 VNĐ

Tên hàng: SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu);

Mã: SK1/16;

Kiểu chân: cắm;

Hàng tương đương: SKA3/17, SKA3/13, SK1/16, SK3/16;

Phân nhóm: Diode chỉnh lưu

Tên hàng: FR207 Diode xung 2A 1000V; Mã: FR207; Kiểu chân: cắm; Phân nhóm: Diode xung

FR207 Diode xung 2A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: FR207 Diode xung 2A 1000V;

Mã: FR207;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: 1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W; Mã: 1N4148_DO35; Kiểu chân: cắm DO-35

1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: 1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W;

Mã: 1N4148_DO35;

Kiểu chân: cắm DO-35

Tên hàng: TVS P6KE100CA DO15 Zener 36V 600W; Mã: P6KE100CA; Kiểu chân: cắm DO-15; Phân nhóm: Diode->Zener P6KE

TVS P6KE100CA DO15 Zener 36V 600W

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: TVS P6KE100CA DO15 Zener 36V 600W;

Mã: P6KE100CA;

Kiểu chân: cắm DO-15;

Phân nhóm: Diode->Zener P6KE

LÊN ĐẦU TRANG