Triết Áp-Biến Trở

RA25Y20S B101 Biến trở 100R TOCOS Lỗ trục 6mm D25mm

RA25Y20S B101 Biến trở 100R TOCOS Lỗ trục 6mm D25mm

Giá: Liên hệ

RA25Y20S B101 Biến trở 100R TOCOS Lỗ trục 6mm D25mm
Mã: RA25Y20S-B101
Phân nhóm: Biến trở 1/2W (0.5W)

3590S-2-102L Biến trở chính xác nhiều vòng 1K;

Giá: 47,000 VNĐ

Tên hàng: 3590S-2-102L Biến trở chính xác nhiều vòng 1K;

Mã: 3590S-2-102L;

Thương hiệu: BOURNS MEXICO;

Phân nhóm: Biến trở-Chiết Áp;

Mã Kho: 3590S-2-102L_083

Tên hàng: MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm; Mã: MF-A01; A01 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276; Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05; Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm;

Mã: MF-A01;

A01 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276;

Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05;

Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

Tên hàng: MF-A03 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 27mm, cao 16mm, lỗ tay vặn 6mm; Mã: MF-A03; A03 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276; Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05; Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

MF-A03 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 27mm, cao 16mm, lỗ tay vặn 6mm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: MF-A03 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 27mm, cao 16mm, lỗ tay vặn 6mm;

Mã: MF-A03;

A03 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276;

Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05;

Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

Tên hàng: WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W; Mã: WTH118-1K-2W; Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm; Hàng tương đương: Triết áp 1K 2W, biến trở 1K 2W, triết áp 1K-2W; Phân nhóm: Biến trở WTH118

WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W;

Mã: WTH118-1K-2W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;

Hàng tương đương: Triết áp 1K 2W, biến trở 1K 2W, triết áp 1K-2W;

Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WTH(118) 10K-2W, WTH118 10K-2W Biến trở 10K 2W; Mã: WTH118-10K-2W; Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm; Hàng tương đương: Triết áp 10K 2W, biến trở 10K 2W, triết áp 10K-2W; Phân nhóm: Biến trở WTH118

WTH(118) 10K-2W, WTH118 10K-2W Biến trở 10K 2W

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: WTH(118) 10K-2W, WTH118 10K-2W Biến trở 10K 2W;

Mã: WTH118-10K-2W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;

Hàng tương đương: Triết áp 10K 2W, biến trở 10K 2W, triết áp 10K-2W;

Phân nhóm: Biến trở WTH118

WTH(118) 10K-2W, WTH118 10K-2W Biến trở 10K 2W

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: WTH(118) 10K-2W, WTH118 10K-2W Biến trở 10K 2W;

Mã: WTH118-10K-2W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, Đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;

Hàng tương đương: Triết áp 10K 2W, biến trở 10K 2W, triết áp 10K-2W;

Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W; Mã: WTH118-4K7-2W; Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Lỗ vít: M10x1mm; Đường kính trục: 6mm; Đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm; Hàng tương đương: Triết áp 4K7 2W, biến trở 4K7 2W, triết áp 4.7K 2W; Phân nhóm: Biến trở WTH118

WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W;

Mã: WTH118-4K7-2W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Lỗ vít: M10x1mm;

Đường kính trục: 6mm;

Đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;

Hàng tương đương: Triết áp 4K7 2W, biến trở 4K7 2W, triết áp 4.7K 2W;

Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WX010, WX110 4K7 1W Biến trở 4.7K 1W; Mã: WX110-4K7-1W; Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm; Hàng tương đương: Triết áp 4K7 1W, biến trở 4K7 1W, triết áp 4.7K 1W; Phân nhóm: Biến trở WX110, WX010

WX010, WX110 4K7 1W Biến trở 4.7K 1W

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: WX010, WX110 4K7 1W Biến trở 4.7K 1W;

Mã: WX110-4K7-1W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm;

Hàng tương đương: Triết áp 4K7 1W, biến trở 4K7 1W, triết áp 4.7K 1W;

Phân nhóm: Biến trở WX110, WX010

Tên hàng: Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Giá: 135.000 VNĐ

Tên hàng: Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Tên hàng: Núm biến trở 3590S; Mã: 3590S-KNOP; Tag: RV24 3590S MF-A03 RN99D A03 MFA03

Núm biến trở 3590S

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: Núm biến trở 3590S;

Mã: 3590S-KNOP;

Tag: RV24 3590S MF-A03 RN99D A03 MFA03

Tên hàng: 3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K; Hãng sx: BOURNS MEXICO; Mã: 3590S-2-103L

3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K

Giá: 45.500 VNĐ

Tên hàng: 3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K;

Hãng sx: BOURNS MEXICO;

Mã: 3590S-2-103L

Tên hàng: 3296W-502 Biến trở 3296 thẳng 5K; Mã: 3296W-502

3296W-502 Biến trở 3296 thẳng 5K

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 3296W-502 Biến trở 3296 thẳng 5K;

Mã: 3296W-502

Tên hàng: WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm; Mã: WH148-B50K

WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;

Mã: WH148-B50K

LÊN ĐẦU TRANG