Trở công suất

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm;

Mã: NTC10D-9

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm; Mã: NTC5D-11

NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm;

Mã: NTC5D-11

Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm; Mã: NTC5D-15Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm; Mã: NTC5D-15

NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm;

Mã: NTC5D-15

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm; Mã: NTC5D-9

NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm;

Mã: NTC5D-9

Tên hàng:RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W; Mã: RX24-50W30RJ; Hàng tương đương: 50W30RJ 50W26RJ

RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng:RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W;

Mã: RX24-50W30RJ;

Hàng tương đương: 50W30RJ 50W26RJ

Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%; Mã: RX24-50W100RJ; Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%; Mã: RX24-50W100RJ; Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;

RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%

Giá: 28.500 VNĐ

Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%;

Mã: RX24-50W100RJ;

Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;

Trở công suất

Giá: Liên Hệ

Tên:  20R/25W Trở công suất Mã: 20R/25W

Trở Công Suất 20R/25W Vỏ Nhôm

Trở Công Suất 20R/25W Vỏ Nhôm

Giá: 24.500 VND

Tên: Trở Công Suất 20R/25W Vỏ Nhôm Hãng SX: Model: 20R/25W Dùng Cho: Hàng tham khảo: 20R/25W Công Suất: 25W Dòng điện: Điện áp: Kiểu chân: Datasheet: Tình Trạng: Hàng mới Tag: Bán 20R/25W, Mua 20R/25W, Giá 20R/25W, Bán IC 20R/25W

LÊN ĐẦU TRANG