LM2575S-ADJ TO263 IC nguồn 3A ADJ

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: LM2575S-ADJ TO263 IC nguồn 3A ADJ;

Mã: LM2575S-ADJ;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: National;

Hàng tương đương: LM2575HVS-ADJ

Tên hàng: LM2575S-ADJ TO263 IC nguồn 3A ADJ;  Mã: LM2575S-ADJ;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVS-ADJ

Tên hàng: LM2575S-ADJ TO263 IC nguồn 3A ADJ;
Mã: LM2575S-ADJ;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hãng sx: National;
Hàng tương đương: LM2575HVS-ADJ

Tags: , , ,