LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số;  Kiểu chân: dán TSSOP-14;  Hãng sx: TI;Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số;  Kiểu chân: dán TSSOP-14;  Hãng sx: TI;

Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số;
Kiểu chân: dán TSSOP-14;
Hãng sx: TI;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG