MAX487CPA MAX487ECPA IC Truyền thông RS485

Giá: 23.500 VNĐ

MAX487CPA MAX487ECPA IC Truyền thông RS485

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: MAXIM;

Mã: MAX487ECPA

MAX487CPA MAX487ECPA IC Truyền thông RS485  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: MAXIM;  Mã: MAX487ECPA

MAX487CPA MAX487ECPA IC Truyền thông RS485
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: MAXIM;
Mã: MAX487ECPA

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG