MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm;

Mã: MF-A01;

A01 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276;

Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05;

Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

Tên hàng: MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm;  Mã: MF-A01;  A01 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276;  Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05;  Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

Tên hàng: MF-A01 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 20mm, cao 12mm, lỗ tay vặn 6mm;
Mã: MF-A01;
A01 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276;
Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05;
Phân nhóm: Biến trở->Núm biến trở

Tags: , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG