MTC 110A 1600V Thyristor kép 110A 1600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: MTC 110A 1600V Thyristor kép 110A 1600V;

Hãng sx: MJER;

Mã: MTC110A1600V;

Tag: MTC110A1600V 110A 110-16 160A MTX

Tên hàng: MTC 110A 1600V Thyristor kép 110A 1600V;  Hãng sx: MJER;  Mã: MTC110A1600V;  Tag: MTC110A1600V 110A 110-16 160A MTX

Tên hàng: MTC 110A 1600V Thyristor kép 110A 1600V;
Hãng sx: MJER;
Mã: MTC110A1600V;
Tag: MTC110A1600V 110A 110-16 160A MTX

Tags: ,