PC923 Photocouplers opto

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: PC923 Photocouplers opto;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: PC923_SOP8;

Hãng sx: SHARP;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: PC923 Photocouplers opto;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: PC923_SOP8;  Hãng sx: SHARP;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: PC923 Photocouplers opto;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: PC923_SOP8;
Hãng sx: SHARP;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

 

Tags: , ,