PM20CNJ060 IGBT 20A 600V 3 phase (TM)

PM20CNJ060 IGBT 20A 600V 3 phase (TM)
Mã: PM20CNJ060-TM
Xu?t x?: Hàng tháo máy
Mã kho: PM20CNJ060-TM-626

415000

 

 

LÊN ĐẦU TRANG