Điện trở 0.1R 2W (0R1 2W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.1R 2W (0R1 2W) sai số 1%;

Mã: RES-0.1R2W

Tên hàng: Điện trở 0.1R 2W (0R1 2W) sai số 1%;  Mã: RES-0.1R2W

Tên hàng: Điện trở 0.1R 2W (0R1 2W) sai số 1%;
Mã: RES-0.1R2W

Tags: ,