Điện trở 10R 0.25W (10R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10R 0.25W (10R 1/4W);

Mã: RES-10R0.25W

Tên hàng: Điện trở 10R 0.25W (10R 1/4W);  Mã: RES-10R0.25W

Tên hàng: Điện trở 10R 0.25W (10R 1/4W);
Mã: RES-10R0.25W

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG