Điện trở 36R 2W sai số 1%

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 36R 2W sai số 1%;

Mã: RES-36R2W

Tên hàng: Điện trở 36R 2W sai số 1%;  Mã: RES-36R2W

Tên hàng: Điện trở 36R 2W sai số 1%;
Mã: RES-36R2W

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG